Jaarverslag 2014 - Technologie en innovatie

Technologie en innovatie

Innovatie is een belangrijke drijfveer van Bekaerts technologisch leiderschap. Onze activiteiten in dit domein richten zich op het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten ten gunste van het langetermijn succes van onze business en al onze stakeholders. We werken samen met klanten en leveranciers over de hele wereld om zowel bestaande als nieuwe technologieën te ontwikkelen, te implementeren, te upgraden en te beschermen. Luisteren naar onze klanten en begrijpen hoe onze producten in hun productielijnen en producten functioneren is uiterst belangrijk om pasklare oplossingen en toegevoegde waarde te ontwikkelen.

Staaldraadtransformatie- en deklaagtechnologieën vormen onze kerncompetenties. Om ons technologisch leiderschap hierin verder te versterken, investeert Bekaert intensief in onderzoek en ontwikkeling en beschouwen wij innovatie als een constante drijfveer in al onze activiteiten en processen.

Innovatie in de praktijk: het voortdurend herontwikkelen van onze kerncompetenties

Om ons technologisch leiderschap te behouden en te versterken, zoeken we voortdurend naar nieuwe oplossingen in staaldraadtransformatie- en deklaagtechnologieën. Zelfs na 135 jaar ervaring blijft er veel te ontdekken in onze zoektocht naar de optimale bulk- en oppervlakte-eigenschappen van staaldraad.

We transformeren

Door staaldraadtransformatie beïnvloeden we de eigenschappen van staal zoals sterkte, buigzaamheid, vermoeiïng en vorm. In 2014 hebben we onze inspanningen verhoogd met betrekking tot de ontwikkeling van applicaties die een hoge toegevoegde waarde en veelbelovende perspectieven bieden:

 • Bekaerts gamma van staalkoord met super- en ultrahoge treksterkte laat bandenfabrikanten toe om banden te produceren met een lager gewicht, een dunnere staalgordel en een lagere rolweerstand.
 • Ons kabelplatform boekte vooruitgang in nieuwe kabelsamenstellingen zoals: hoge performantie kabels, hybride kabels, compacte kabeldraden en kabels en een nieuwe generatie met plastic versterkte kabels voor laadschoppen van sleepgravers die gebruikt worden in de ontginning van oliezanden.
 • We ontwikkelden een nieuwe generatie vangrails met optimale energieafgifte.  Drie Bekaert draadproducten, ingebed in een thermoplastische matrix vormen Bekaerts nieuwste type middenbermkabels om frontale ongevallen op snelwegen te vermijden.
 • Ons vernieuwd aanbod platte en profieldraden, vaak gebruikt in de automobielindustrie en in de olie- en gassector, zijn staaltjes van microtolerantie in modellering, kwaliteit en consistente afwerking  in het domein van precisieprofielen.
 • In 2014 richtten Bekaerts R&D inspanningen zich ook op disruptieve technologieën met als doel een superieure waarde voor onze klanten te bieden:
  internationale bandenfabrikanten participeren in de ontwikkeling van onze nieuwste generatie rubberversterking die ongeziene waarde in bandeninnovatie zou kunnen teweegbrengen. Het staalkoordweefsel van Bekaert vertegenwoordigt een disruptieve technologie die de nood aan bobijnopstelling op een kalenderlijn elimineert. Bandenfabrikanten zien veelbelovende opportuniteiten in deze nieuwste uitvinding van Bekaert, vooral in de ontwikkeling van nieuwe types banden en bij het produceren van niet-continue batches.

We coaten

Met onze unieke deklaagtechnologieën passen we de oppervlakte-eigenschappen van staal aan om wrijving te verminderen, corrosiebestendigheid te verbeteren, de adhesie te verhogen of de esthetische afwerking te verbeteren. Verschillende ontwikkelingen voerden innovatie in deklaagperformantie aan in 2014.

 • Bekaerts watergebaseerde deklaagtechnologie werd verfijnd en verbeterd om solvent-gebaseerde deklagen op laagkoolstofdraad te vervangen.
 • In gezamenlijke ontwikkelingsprojecten met klanten, industriële partners en onderzoeksinstituten leggen we de lat hoger in het verkennen van mogelijkheden en beperkingen van revolutionaire deklaagtechnologieën. Voorbeelden hiervan zijn zelfherstellende deklagen die een duurzame bescherming tegen krassen en andere schade verzekeren, atmosferische plasmadeklagen en deklagen die specifieke metalen in vloeibare toestand afstoten.
 • We streven waardecreatie voor onze klanten na, niet alleen door producten te leveren die aan vastgelegde specificaties voldoen, maar ook door onze research te richten op de voortdurende vernieuwing van ons productportfolio en op de ontwikkeling van producten die de complexiteit, de kost en de impact op het milieu in het productieproces van onze klanten verminderen. We doen dit bij voorkeur in samenwerking met onze klanten.
  • In 2014 ontwikkelden we hittebestendige deklagen die de coating stap in het productieproces van onze klanten na het transformeren van staaldraad in veren elimineren. Deze deklaagtechnologie laat ook een perfecte afwerking van compacte veren toe.
  • We hebben onze staalkoord met ternaire Cu-Zn-Co legeringsdeklaag succesvol gelanceerd. Deze laat de bandenfabrikanten toe om kobaltvrije rubbermengsels te gebruiken. Het resultaat hiervan is dat het mixen van kobaltzouten met rubber als productiestap geëlimineerd kan worden en het kobaltvolume in de totale waardeketen van banden met 80% verminderd kan worden.

Technologisch leiderschap en innovatie-snelheid

 • In 2014 hebben we het gebruik van numerieke modellering uitgebreid om onze marktintroductietijd te versnellen. Door computersimulatie en uitgebreid virtueel testen worden onze ontwikkelingen nog sneller ontworpen. Eén van de domeinen waar numerieke modellering het meest succesvol is, betreft de ontwikkeling van complexe profieldraden die uitgebreide expertise en testmateriaal vergen. Het gebruik van numerieke modellering om de vereiste vorm van de rolgroeven en nultolerantie in productspecificaties te bekomen, vermindert het aantal experimenten op onze productielijnen aanzienlijk. Het verlaagt de productiedoorlooptijd en -kosten en creëert onbeperkte mogelijkheden in tussentijdse resultaatsanalyses met de klanten.
 • Bekaert betrekt eveneens een netwerk van externe partners in haar innovatie-uitdagingen. Deze aanpak is gericht op het genereren van nieuwe ideeën en oplossingen met externe input, terwijl het onderzoek zelf sneller wordt getoetst aan technologische uitvoerbaarheid en marktbereidheid.
 • Bekaert heeft haar medewerkers uitgedaagd en betrokken in een innovatiewedstrijd in 2014. Na een opeenvolging van jureringen leverde het FastForward spel drie winnaars op uit acht genomineerden van een indrukwekkende lgroep nieuwe ideeën. De winnende ideeën worden uitgewerkt door gedediceerde teams. Eén van de drie winnaars was het staalkoordweefsel als nieuwe-generatie bandenversterking waarnaar hogerop wordt verwezen. Het ontwikkelingsproces van deze uitvinding is een mooi voorbeeld van Bekaerts technologisch leiderschap en snelheid in samenwerking met klanten.

Co-ontwikkeling en open innovatie

Er is een groeiende trend in samenwerking met onze strategische klanten en leveranciers. We nemen ook corporate venturing in aanmerking door te investeren in bedrijven en durfkapitaalfondsen wereldwijd. Onze investeringen hierin zijn minderheidsbelangen in jonge startende ondernemingen met innovatieve technologieën die aanleunen bij de kerncompetenties van Bekaert. In dit kader trad Bekaert toe tot het i3 connection platform van de Cleantech Group.

Bekaert zoekt naar internationale partnerschappen in de samenwerking met universiteiten en onderzoekscentra. In 2014 zetten we onze samenwerking met academische instellingen, technologieclusters en onderzoekspartners van verschillende landen voort om zo een marktgerichte aanpak te verzekeren:

 • Bekaert is actief in verschillende ‘Strategic Initiative Materials (SIM)’ programa’s. We hebben een research partnerschap met de Universiteit van Leuven, het onderzoeksplatform voor metallurgie in Gent (België) en de Université de Lille (Frankrijk). Bekaert zette haar partnerschap met de Universiteit van Brussel (België) voort en is actief lid van ‘Flanders Make’, het nieuwe strategische onderzoekscentrum van de productie-industrie in Vlaanderen. Verder werken we samen met het Dutch Polymer Institute (DPI) in Eindhoven (Nederland).
 • Bekaert neemt deel aan innovatie-netwerken zoals Creax, Innovia, OCAS, SIM, Flanders Inshape en andere, om het innovatieproces vooruit te stuwen in samenwerking met industrie partners en onderzoeksinstellingen.
 • Bekaert werkt samen met University College in Dublin, Imperial College London en de Universiteit van Zagreb. Een nieuw project werd opgestart met de Universiteit van Cambridge en met 'Cenim’, het Nationaal Centrum voor Metallurgisch Onderzoek in Madrid.
 • In China hebben we een partnerschap met het Institute of Metal Research (IMR) in Shenyang (provincie Liaoning) en met Tsinghua University in Beijing.
 • In Slovakije hebben we ons contract voor onderzoeksactiviteiten met de Universiteit van Trnava hernieuwd.
 • In de Verenigde Staten worden gezamenlijke onderzoeksinspanningen geleverd met de Colorado School of Mines.

Productie-uitrusting gericht op uitmuntende prestaties

Bekaerts eigen engineering afdeling speelt een cruciale rol in de optimalisatie van onze productieprocessen en -machines. Deze afdeling ontwerpt, ontwikkelt, installeert en onderhoudt de machine-uitrusting van onze fabrieken wereldwijd. Bekaerts engineering activiteiten zijn op weredwijde schaal georganiseerd met een network van 500 ingenieurs en technici in België, China, Indië, Slovaijke en Brazilië. Nieuwe machines die door Bekaert Engineering ontworpen worden, combineren prestatieverbeteringen op verschillende vlakken, zoals productkwaliteit, prestatievermogen, kostenefficiëntie, ergonomie, veiligheid en de impact op het milieu.

Bekaert Engineering werkt nauw samen met de R&D-centra, de productievestigingen en het globale manufacturing excellence team van Bekaert, om machine- en uitrustingsconcepten uit te werken die voldoen aan de huidige en de toekomstige noden qua flexibiliteit, efficiëntie en precisieperformantie.

Hoog-precisie engineering

Gedreven door een streven naar hoogperformante uitrusting tegen een lage operationele kost, heeft het Bekaert Engineering team machines ontwikkeld die een minimale omstellingstijd vereisen en maximale automatiserings- en robotisatiemogelijkheden verzekeren.

Bovendien worden geavanceerde sensor- en meetinstrumenten meer en meer geïntegreerd in Bekaerts productie-uitrusting om de specificatietoleranties in verschillende productiestappen te controleren. Dit verhoogt de mogelijkheden op het gebied van kwaliteitstesten om de kwaliteit te testen in alle kritische procesfases.