Raad van Bestuur

De voornaamste taken van de Raad van Bestuur zijn het bepalen van het algemeen beleid van de onderneming, het goedkeuren van de strategie en het opvolgen van de evolutie van de verschillende activiteiten. De  Raad van Bestuur is het belangrijkste beslissingsorgaan van de onderneming. Enkel aangelegenheden die door de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering van aandeelhouders, vallen niet onder zijn bevoegdheid. De Raad van Bestuur telt veertien leden.
Van links naar rechts: François de Visscher - Bernard van de Walle de Gelcke - Baudouin Velge - Lady Barbara Thomas Judge - Alan Begg - Matthew Taylor, Gedelegeerd Bestuurder - Bert De Graeve, Voorzitter - Ms Mei Ye - Roger Dalle - Maxime Jadot - Manfred Wennemer - Charles de Liedekerke - Hubert Jacobs van Merlen - Leon Bekaert
In het kader van de bereikte pensioenleeftijd die Bekaert toepast, traden Graaf Buysse en Sir Anthony Galsworthy terug uit de Raad van Bestuur in mei 2014.

Graaf Buysse ging met pensioen na 14 jaar Voorzitterschap van de Raad van Bestuur en werd tot Erevoorzitter benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 14 mei 2014.

Sir Anthony Galsworthy ging op dezelfde dag met pensioen, na 10 jaar lid te zijn geweest van de Raad van Bestuur.