Noord-Amerika

Gezamenlijke omzet: € 555 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 26 miljoen
Totale activa: € 303 miljoen
Medewerkers: 1 600

Economische omgeving in 2014

De economie kende een trage start in het begin van 2014 door de lange en strenge winter in de oostelijke helft van het continent. Dit vertraagde de consumentenbestedingen en bouwactiviteiten gedurende de eerste maanden, alsook de investeringen in de landbouwsector. Vanaf het tweede kwartaal werd een heropleving ingezet en over het gehele jaar verbeterde de economie in Noord-Amerika ten opzichte van 2013. De VS noteerden een groei van het BNP met ongeveer 2,5% ten gevolge van herstel in consumentenbestedingen en uitgaven van bouwactiviteiten. Ook de industriële activiteit nam toe in vergelijking met het jaar ervoor. De vraag in de automobielsector in het bijzonder, was sterk in 2014. De Noord-Amerikaanse staalsector zag de invoer van staalproducten verder toenemen, een trend die zich verderzet ten gevolge van de sterkere US$ sinds de tweede helft van 2014.

De hogere vraag van automobielmarkten en de solide omzet van onze Noord-Amerikaanse kabelactiviteiten konden de daling van de vraag voor Bekaert producten in andere Noord-Amerikaanse industriële, bouw- en landbouwmarkten niet goedmaken in 2014. De landbouwmarkten vertoonden geen herstel na de strenge winter en de vraag naar kabelbewapeningsproducten bleef op het lage peil van 2013. 

Activiteitenverslag

Bekaerts activiteiten realiseerden hogere volumes in vergelijking met een zwak 2013. Het rendement van het segment bleef echter ondermaats door de onderbenutting van de productiecapaciteit en door prijsdruk omwille van importstromen. In november 2014 werd Bekaert getroffen door een brand die structurele schade veroorzaakte aan delen van de fabriek in Rome (Georgia, VS). Deze vestiging is gespecialiseerd in hieldraad voor de bandenindustrie en rubberversterkingsproducten voor de markt van hydraulische rubberslangen. 

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen
€ 26 miljoen en hadden vooral betrekking op kabel-, staalkoord-, en hieldraadactiviteiten.

In 2014 hebben we geïnvesteerd in de productiecapaciteit van staalkoord- en hieldraad, respectievelijk in onze vestigingen in Rogers (Arkansas, VS) en Rome (Georgia, VS). Bekaert heeft een leidende marktpositie in de staalkoordmarkt voor bandenversterking en breidt met deze investeringen het aanbod aan lokaal geproduceerde producten uit ten behoeve van de bandenfabrikanten in de VS.

Bekaert investeerde eveneens in andere productievestigingen, zowel in de VS als in Canada. Belangrijke investeringen vonden plaats in Van Buren (Arkansas, VS), een vestiging die een brede waaier aan industriële staaldraadproducten produceert, en via een asset deal in de kabelfabriek in Belton (Texas, VS). 

In maart 2014 is Bekaert gestart met de productie van staalkabels in de VS via haar filiaal Wire Rope Industries. De onderneming richtte een productie-eenheid in Belton (Texas) op en zal er haar technologische en productiecompetenties in staalkabels voor de olie- en gassector benutten onder het operationeel beheer van Bekaerts Canadese Wire Rope Industries organisatie.

Brand in de Bekaert vestiging in Rome (Georgia, VS)
Op 19 november werd Bekaert getroffen door een brand met structurele schade aan delen van de fabriek in Rome (Georgia). Alle werknemers werden tijdig geëvacueerd en niemand raakte gewond. De productielijnen voor hieldraad en de aanpalende draadtrekafdeling werden door het vuur en het neergestorte dak beschadigd. Bekaert heeft onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen om onze klanten continuïteit van levering te garanderen, hetzij via producten beschikbaar uit voorraad, hetzij via bevoorrading uit andere vestigingen. Bekaert Rome is erin geslaagd snel de productie gedeeltelijk opnieuw op te starten, waaronder alle productieactiviteiten voor slangendraad.


De beschadigde onderdelen van de vestiging worden heropgebouwd en opnieuw uitgerust om de hieldraadactiviteiten in de loop van 2015 opnieuw op te starten. Bekaert engageert zich om de geplande uitbreiding van de productiecapaciteit van hieldraad in de fabriek in Rome te realiseren.
Desinvestering
Bekaert heeft haar staaldraadactiviteiten in Surrey, Canada, geleidelijk afgebouwd en de productie-activiteiten op het einde van het eerste kwartaal van 2014 stopgezet.