Latijns-Amerika

Gezamenlijke omzet: € 1 422 miljoen
Geconsolideerde omzet € 631 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: (*) € 32 miljoen
Totale activa: (*) € 620 miljoen
Medewerkers: 8 300
(*) geconsolideerde vennootschappen

Economische omgeving in 2014

De Latijns-Amerikaanse markten zijn zeer competitief geworden als gevolg van toegenomen importstromen uit Azië. Lagere overheidsbudgetten en –uitgaven ten gevolge van prijsdalingen voor koper en andere grondstoffen hebben geleid tot een vertraging in de mijnbouw en de openbare infrastructuursector. De aanhoudende lagere groei in China lag aan de basis van de dalende grondstofprijzen en toonde aan hoe veranderingen in de Chinese economie een wereldwijde impact kunnen hebben. Fiscale hervormingen en verkiezingen verhoogden de onzekerheid in diverse landen en sectoren. De economie in Venezuela kwam tot stilstand in 2014 ten gevolge van de politieke en monetaire instabiliteit.

De tegenwind met dewelke de regio in 2014 geconfronteerd werd, zal waarschijnlijk aanhouden in 2015. Grondstofprijzen zullen naar verwachting gemiddeld lager liggen in 2015 dan in 2014, als gevolg van de lage wereldwijde vraag en de sterkere US$. Bovendien wordt er van uitgegaan dat het ineenstorten van de olieprijzen zijn tol zal eisen voor de grootste Latijns-Amerikaanse olieproducerende landen.

De impact van wisselkoersschommelingen was aanzienlijk in 2014. Ondanks de valutacorrectie bij jaareinde bedroeg de impact op de geconsolideerde omzet € -50 miljoen tegenover vorig jaar, voornamelijk door de wisselkoers van de Chileense peso ten opzichte van de euro. De impact was nog groter op het niveau van de gezamenlijke omzet (inclusief de Braziliaanse joint ventures) door de volatiliteit van de Braziliaanse real die het omzetcijfer van 2014 negatief beïnvloed heeft met ongeveer € -70 miljoen.

Hoewel de zwakke valuta’s een positieve impact hadden op het concurrentievermogen van de binnenlandse industriële activiteiten met imports, stelden een aantal landen handelsbelemmeringen in die de concurrentiekracht van onze activiteiten negatief beïnvloed hebben, zoals het heffen van invoerrechten op grondstoffen in Colombia.

Salvaguardia in Colombia
In Colombia werden hoge invoerrechten (21%) geheven op geïmporteerde grondstoffen zoals walsdraad. Deze maatregel, ingevoerd als een beschermende maatregel tegen importstromen, had een ingrijpend effect op het concurrentievermogen van Bekaerts activiteiten in dit land aangezien de heffing niet van toepassing is op afgewerkte producten. Lokale walsdraadleveringen zijn geen optie gezien het aanbod te klein is om alle staaldraadproducenten te beleveren. De concurrentie aangaan met ingevoerde afgewerkte producten werd bijgevolg uiterst moeilijk. Bekaert was genoodzaakt haar activiteiten in Colombia te herstructureren conform de gewijzigde marktomstandigheden. 
Bekaert produceert in Latijns-Amerika een uitgebreide productenportefeuille voor de bouw, de mijnbouw, de landbouw en een brede waaier van industriële- en consumentenmarkten verspreid over de regio. Bekaert heeft dochterondernemingen (100% en meerderheidsparticipaties) in Costa Rica, Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru, Chili en Brazilië. Daarnaast heeft Bekaert joint ventures in Brazilië in een 45/55 partnerschip met ArcelorMittal.

De vraag in de regio daalde in de eerste jaarhelft van 2014, conform de BNP-trend in de meeste landen. Onze activiteiten behielden er echter hun solide marktaandelen en de vraag herstelde zich in de meeste landen vanaf de tweede jaarhelft. In Brazilië bleven de marktomstandigheden zwak doorheen het jaar.

Activiteitenverslag

Zonder de impact van acquisities en van Venezuela - waar het volumeverlies meer dan 40% bedroeg door noodgedwongen tijdelijke fabriekssluitingen ten gevolge van tekorten aan grondstoffen – realiseerden Bekaerts activiteiten in Latijns-Amerika stabiele volumes doorheen het boekjaar. De omzet voor de regio nam aanzienlijk toe in de tweede helft van 2014 (+15% tegenover 2013), dankzij een betere prijs-mix en een beduidend lagere impact van ongunstige valuta-effecten zoals opgetekend in de eerste jaarhelft. De winstmarges namen enigszins toe in de tweede helft van 2014 maar bleven op een laag niveau als gevolg van de concurrentie met imports en de integratie- en opstartkosten in Costa Rica.

Investeren in toekomstige groei
Bekaert investeerde € 32 miljoen in materiële vaste activa, waaronder de bouw en uitrusting van de nieuwe Dramix® vestiging in Costa Rica. 
Inhuldiging van de nieuwe Bekaert Dramix® vestiging in Costa Rica
Bekaert Costa Rica SA produceert Dramix® staalvezels voor de bouwsector. Dramix® is een door Bekaert ontwikkelde en met patentrechten beschermde staalvezel voor betonversterking in industriële vloeren en in bouwprojecten, alsook in infrastructuur-toepassingen zoals tunnels en mijnschachten. Bekaert nam de beslissing om in Dramix® staalvezel productiecapaciteit in Costa Rica te investeren om de infrastructuur- en bouwmarkten in Noord- en Zuid-Amerika te beleveren.
Bekaert verwierf, via de Bekaert Ideal Holding, de meerderheid van de aandelen (73%) in de ArcelorMittal staaldraadvestiging in Costa Rica (hernoemd tot BIA Alambres Costa Rica SA) en implementeerde dezelfde aandeelhoudersstructuur in de nieuwe Dramix® fabriek in Costa Rica (Bekaert Costa Rica SA) en in de staaldraadvestiging van Bekaert in Ecuador (Ideal Alambrec SA). Bekaert verwierf bovendien de resterende aandelen in de Cimaf kabelfabriek die de naam Bekaert Cimaf Cabos kreeg.

Bekaert wenst haar klanten in verscheidene sectoren in de regio beter te beleveren met een ruimer portfolio van staaldraadproducten voor tal van sectoren, waaronder de bouw, mijnbouw, olie & gas, landbouw, afrasteringen en industriële markten. De transactie bouwt verder op Bekaerts bestaande partnerschappen in de regio, met ArcelorMittal en de familie Kohn.

Bekaerts eerste activiteiten in Latijns-Amerika dateren van 1950.  Inmiddels vertegenwoordigt deze regio 35% van de gezamenlijke omzet. Deze omvatten partnerschappen met ArcelorMittal, met Ecuadoriaanse partners (vertegenwoordigd door leden van de familie Kohn) en deze binnen het partnerschap in Chili en Peru (met leden van de families Matetic, Conrads en Gallofré). Eind 2014 stelde Bekaert meer dan 8000 mensen  tewerk in de regio. 

De integratie van de staalkoordvestiging (100% Bekaert) overgenomen van Pirelli in Sumaré (Brazilië) zal vanaf 1 januari 2015 bijdragen tot Bekaerts financiële resultaten.

Bekaert Prodac, Peru viert 20ste verjaardag in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid van België.

Prodac, de toonaangevende staaldraadonderneming van de Bekaert Groep in Peru, heeft haar 20ste verjaardag gevierd in aanwezigheid van HKH Prinses Astrid van België, die de Belgische Economische missie naar Peru en Colombia leidde.  

In haar 20-jarig bestaan is Prodac uitgegroeid tot een toonaangevende staaldraadleverancier voor de lokale markt en voor exportmarkten. Prodac, gevestigd in Callao, Peru, stelt 778 medewerkers tewerk. Prodac biedt staaldraadoplossingen aan voor tal van sectoren, waaronder de bouw, landbouw, mijnbouw, infrastructuur en industrie met een brede waaier aan producten, zoals schanskorven, gelast gaas, prikkeldraad, nagels en verzinkte draden. De onderneming werd opgericht in 1994 door Industrias Cassadó SA (Peru) en de Bekaert Groep, via haar Chileense en Ecuadoriaanse partners. 

Belgo Bekaert Arames leverde volledige afrasteringsoplossingen voor alle stadions van de 2014 FIFA wereldbeker. Deze contracten binnenhalen bleek een grote uitdaging, omwille van de unieke en nieuwe vereisten. Belgo Bekaert Arames werd gekozen na een uitgebreide aanbesteding en slaagde erin om de veiligheidshekkens en -poorten van alle  sportstadions tijdig te installeren.