EMEA

Gezamenlijke omzet: € 1 049 miljoen
Investeringen in materiële vaste activa: € 33 miljoen
Totale activa: € 877 miljoen
Medewerkers: 6 900

Economische omgeving in 2014

De economische prestaties van Europa verbeterden enigszins in 2014, met verschillen tussen de Europese deelstaten. De politieke onstabiliteit in Rusland en Oekraïne en de aanhoudende financiële onzekerheid hebben een meer coherente groei in EMEA belemmerd.  De automobiel- en bouwmarkten, sectoren die uiterst relevant zijn voor Bekaerts activiteiten, kenden een heropleving ten opzichte van 2013. De industriële productie-index verbeterde in de meeste landen en tekende meer bepaald in Centraal-Europa solide groei op. Bekaert is aanwezig in zowel de mature West-Europese markten als in Centraal- en Oost-Europese markten. De onderneming biedt een hoogkwalitatief portfolio van geavanceerde staaldraadproducten aan voor sectoren die voortdurend op zoek zijn naar betere, veiligere en lichtere materialen. Bijgevolg blijven er altijd opportuniteiten voor innovatieve technologieën bestaan.  De Europese marktvraag was heel sterk voor Bekaert gedurende 2014. Dit was het geval in de meeste sectoren maar vooral in de automobielsector, de energiemarkten en andere industriële sectoren. Dit zorgde voor een sterke volumegroei van staalkoord, gespecialiseerde platte – en profieldraden, geavanceerde fijnkoord- en andere staaldraadtoepassingen. Ook Bekaerts bouwproductenplatform presteerde goed dankzij een innovatiegedreven product-mix.

Onze activiteiten in Rusland in 2014  
Bekaert heeft sinds begin 2010 productieactiviteiten in Rusland en heeft een groeiend klantenbestand in de regio opgebouwd. Bekaert Lipetsk levert staalkoord aan alle bandenproducenten in Rusland en is uitgegroeid tot de belangrijkste leverancier van geavanceerde rubberversterkingsproducten in het land. Van bij de start van de investering heeft Bekaert lokale walsdraadleveranciers bijgestaan in hun productontwikkelingen, zodat we op een kwalitatieve lokale toelevering kunnen rekenen voor onze grondstofnoden.  Deze aanpak is succesvol gebleken en is dan ook de reden waarom handelsbeperkingen geen invloed hebben op de continuïteit en groei van onze activiteiten in Rusland.

Activiteitenverslag

De Europese marktvraag was in de meeste sectoren sterk gedurende het hele jaar 2014. De vraag in de automobielsector in het bijzonder zorgde voor volumegroei van staalkoord- en andere staaldraadtoepassingen in de regio.

Onze activiteiten in EMEA boekten sterke resultaten op basis van de volumetoename, het blijvend effect van de besparingspogramma’s van de afgelopen jaren, en een gunstige product-mix. Bekaert tekende een REBIT-stijging voor de regio op van 30% en tilde de winstmarges naar recordhoogte. EMEA leverde zo de grootste bijdrage aan het geconsolideerde resultaat van de Groep over het boekjaar 2014.

Bekaert investeerde in toekomstige groei met capaciteitsuitbreidingen, voornamelijk in Slovakije en België. Europa’s bijdrage aan de geconsolideerde cijfers van de Groep zal zelfs verder toenemen dankzij de integratie van de staalkoordactiviteiten van Pirelli in Roemenië, Italië en Turkije.
Belang van de Pirelli transactie voor de regio 
Bekaert heeft Pirelli’s staalkoordactiviteiten overgenomen en wordt wereldwijd de langetermijn leverancier van staalkoord aan Pirelli. De overname omvat de staalkoordvestigingen in Figline Valdarno (Italië), Slatina (Roemenië) en Izmit (Turkije) in EMEA. Buiten Europa omvat de transactie productiefaciliteiten in Brazilië en China. De integratie van de staalkoordactiviteiten en de langetermijn leveringsovereenkomst zullen de status van Bekaert als voorkeurleverancier voor de bandenindustrie verder versterken en het aandeel van de regio EMEA in de geconsolideerde cijfers nog doen toenemen.

Bekaert-Maccaferri Underground Solutions 
Bekaert en Maccaferri hebben een joint venture (50/50) opgericht voor de verkoop en distributie van totaaloplossingen voor constructieversterking in ondergrondse toepassingen zoals tunnels voor weg- en spoorwegverkeer, metro-, leiding- en mijntunnels en waterkracht- centrales.
De joint venture bundelt de verkoop- en distributieactiviteiten van Bekaert Dramix® staalvezels voor betonversterking in ondergrondse projecten – bijvoorbeeld de spuitbeton en prefab toepassingen – met de complementaire oplossingen voor ondergrondse toepassingen van Maccaferri . 

De joint venture, met hoofdkantoor in België, richt zich wereldwijd op ondergrondse constructiemarkten, met uitzondering van China en verschillende Latijns-Amerikaanse landen waar Bekaert en Maccaferri onafhankelijk zullen blijven handelen.

Bekaert dramix tunnel
Desinvestering: Bekaert Carding Solutions
Bekaert en Groz-Beckert hebben, na balansdatum, een overeenkomst ondertekend met betrekking tot de verkoop van de Carding Solutions activiteiten van Bekaert aan Groz-Beckert, een globale onderneming met hoofdzetel in Albstadt, Duitsland. De overeenkomst betreft de productievestigingen van Carding Solutions in België, India, China en de VS, en het wereldwijde verkoop- en dienstennetwerk. De overeenkomst heeft betrekking op het personeel en de activa van het platform.

De desinvestering kadert in de strategie van Bekaert om een waardecreëerend portfolio van producten en activiteiten samen te stellen en uit te bouwen waarbinnen de Groep haar kerncompetenties in staaldraadtransformatie en deklaagtechnologieën ten volle kan benutten.