Onze verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij

Educatieve projecten vormen de basis voor eventuele sponsoring- en andere gemeenschapsactiviteiten. Daarenboven steunen we plaatselijke initiatieven en projecten voor sociale, culturele en economische ontwikkeling.

Steun aan educatieve en opleidingsinitiatieven

Wij geloven dat onderwijs en opleiding de sleutel vormen voor een duurzame toekomst. Daarom steunen wij wereldwijd initiatieven die de gemeenschappen waarin we actief zijn helpen door middel van onderwijs en opleiding.

In China heeft Bekaert sterke relaties opgebouwd met verschillende instituten. Steun aan deze instituten beperkt zich niet tot donaties van giften, boeken en ander materiaal. Bekaert medewerkers nemen ook deel aan vrijwilligerswerk om de technische bekwaamheden van de kinderen en het bewustzijn voor het milieu te verbeteren.

In Rusland steunt Bekaert kinderen met speciale noden zowel door materiaal donaties als door hulp bij het organiseren van socio-culturele evenementen aangepast aan de behoeften van deze kinderen.

Vicson, onze vestiging in Venezuela, steunt een ‘Youth Leadership' program’ dat gericht is op de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, het verbeteren van hun groepswerk capaciteiten en het optimaliseren van hun studietijd. Het programma is een samenwerking tussen private bedrijven, de universiteit van Carabobo en de ‘Executive Association of the Carabobo State’.

In Brazilië ondersteunt Bekaert verder het ‘Digital Citizenship’ programma dat studenten gemakkelijkere toegang tot een opleiding in informatietechnologie verschaft.

Steun aan sociale en maatschappelijke initiatieven

We steunen maatschappelijke initiatieven voor de verbetering van sociale omstandigheden in die landen waar we actief zijn.

In het district Thiruvallur in Indië werden de gezondheidskampen die in 2012 gelanceerd werden om de gezondheidsnoden van de lokale bevolking aan te pakken, verder gezet. Meer dan 2 000 mensen verspreid over 9 dorpen namen deel aan deze gezondheidskampen.

Prodac, onze vestiging in Peru zette het ‘Sarita Colonia Summer School’ programma verder dat in 2008 gestart werd en lokale activiteiten en projecten voor de sociale, economische en culturele ontwikkeling van kinderen tijdens de zomervakantie organiseert. Jaarlijks nemen 100 kinderen deel.

Bekaert Corporation (Verenigde Staten) trad in 2014 toe tot de National 4-H Council. 4-H is de grootste jeugdontwikkelings- en empowerment organisatie in de VS en bereikt meer dan 7 miljoen 4-H jongeren in verstedelijkte gebieden, voorstedelijke schoolbuurten en landbouwgemeenschappen. Gesteund door een universitair curriculum, nemen 4-H’ers deel aan leeractiviteiten in het domein van wetenschap, gezond leven en voedselveiligheid. Van 1 juni 2014 tot 30 mei 2015 zal Bekaert Corporation 1% van de omzet op alle Premium Gaucho® draadomheiningen met hoge sterkte doneren aan 4-H. Bekaert drukt hiermee haar engagement uit om Amerika’s grootste jeugdontwikkelingsorganisatie te helpen om een positieve verandering en een betere toekomst voor de jeugd te creëren.