Onze verantwoordelijkheid op de werkplek

Leren en ontwikkelen

Om de voortdurende ontwikkeling van al onze medewerkers aan te moedigen, worden de doelstellingen van de groep omgezet in team- en persoonlijke doelstellingen. Bekaerts performantieopvolgingssysteem laat toe dat de teams en individuen geëvalueerd worden in relatie tot de vastgestelde doelstellingen, maar ook in relatie tot hun manier van werken.

Bekaert hecht veel belang aan voortdurende leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor haar medewerkers. Dergelijke programma’s omvatten niet alleen technische en job-specifieke trainingen, maar ook leiderschapsmodules die onze medewerkers helpen om zichzelf te ontwikkelen en samen te werken in een globale werkomgeving.

Personeelscijfers

  • Gemiddeld 38 uur opleiding per medewerker in 2014.
  • Percentage medewerkers met een performantieopvolging:

Veiligheid meten en verbeteren

Bekaerts veiligheidsbeleid werd geïntroduceerd aan de hand van het Safety Tree model en opgevolgd via het Bekaert Safety Evaluation System (BEKSES). In 2014 werden BEKSES audits (gebaseerd op OHSAS 18001) uitgevoerd in een aantal fabrieken. In nieuwe entiteiten en vestigingen die recent werden toegevoegd aan de consolidatieperimeter, werden speciale inspanningen geleverd om het lokale veiligheidsbeheer te aligneren met de wereldwijde Bekaert aanpak.
 
Om het bewustzijn voor veiligheid nog verder te verhogen, heeft Bekaert alle registreerbare incidenten (ten opzicht van ongevallen met werkverlet) in haar interne veiligheidsrapportering van 2014 opgenomen.

Ten gevolge van het fatale ongeval in Slovakije in 2013 werd wereldwijd een grondig onderzoek uitgevoerd op gelijkaardige uitrusting in onze fabrieken.

Zorg voor gezondheid

Omdat we een gezonde werkomgeving belangrijk vinden, bleven we in 2014 investeren in de automatisatie van verhandelingsapparatuur en andere ergonomische voorzieningen. Ter gelegenheid van onze Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek hebben we  een vitaliteitsprogramma opgezet, met als doel onze teams op een gezonde manier samen te laten bewegen.  

Internationale Gezondheids- en Veiligheids Week

Bekaert organiseert traditioneel elk jaar in september een Internationale Gezondheids- en Veiligheidsdag. In 2014 werd dit uitgebreid naar een volledige week om alle medewerkers de kans te geven om deel te nemen. Het centrale thema van deze editie was “Bekaert in beweging, veilig en gezond”. De veiligheidscomponent richtte zich op intern en extern transport en op het omgaan met machines met bewegende onderdelen. In het kader van het gezondheidsluik werd een vitaliteitsuitdaging opgezet: het doel was om 80 000 km te bereiken door samen op een gezonde manier te bewegen. Dankzij de actieve deelname van alle teams wereldwijd bereikte de teller uiteindelijk 130 220 km. De vitaliteitsuitdaging heeft de toon gezet voor blijvende gezondheidsacties in onze vestigingen. 

Door de Internationale Gezondheids- en Veiligheidsweek jaarlijks te organiseren, herbevestigen Bekaerts top management en alle management teams dat de veiligheid en gezondheid van alle Bekaert medewerkers over de hele wereld één van de belangrijkste prioriteiten van de onderneming is en blijft.
Frequentiegraad = aantal ongevallen met werkverlet per miljoen gewerkte uren
Ernstgraad = aantal dagen werkverlet als gevolg van arbeidsongevallen, per duizend gewerkte uren

Veiligheidskampioenen in geconsolideerde vestigingen

(Aantal jaar zonder ongevallen met werkverlet)

 
>=7 jaar

>=4 jaar
 
>= 2 jaar
 
>= 1 jaar
Aantal fabrieken
 2  1  2  9

De fabrieken die ongevalvrij zijn sinds ten minste meer dan een jaar vertegenwoordigen 30% van de Bekaert populatie (aantal medewerkers van de bovenstaande fabrieken versus totaal aantal medewerkers van de geconsolideerde vestigingen).