Onze verantwoordelijkheid in de markten en tegenover het milieu

Onze verantwoordelijkheid in de gemeenschappen en in de markten

better together in de gemeenschappen waar we actief zijn

Bekaert streeft ernaar om een loyale, verantwoordelijke partner te zijn binnen de lokale gemeenschappen. We hechten er belang aan om op een transparante en constructieve manier met lokale overheden om te gaan en de nationale wetgevingen en de collectieve arbeidsovereenkomsten na te leven. Bekaert respecteert de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de verdragen en aanbevelingen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Ook bij overnames vindt Bekaert het uiterst belangrijk om meteen open en constructieve relaties op te bouwen met lokale overheden en sociale vertegenwoordigers. Dit was in het bijzonder het geval in de gemeenschappen die we verwelkomden als deel van de Pirelli overname.

better together met klanten en leveranciers

Bekaert heeft productiefaciliteiten en verkoopkantoren in 40 landen en bouwt langetermijnrelaties met klanten en leveranciers waar we ook actief zijn.

We slaan de handen in elkaar met klanten en leveranciers bij het ontwikkelen van projecten, het initiëren van feedback en tevredenheidsonderzoeken en het analyseren van de industrie.

In 2014 legde Bekaerts aankoopafdeling de fundamenten voor toekomstige duurzame objectieven op vlak van de toeleveringsketen. Er werden gesprekken met geselecteerde leveranciers opgezet om te onderzoeken hoe vooruitgang voor bepaalde duurzame KPI's via geïntegreerde waardeketens gemeten kan worden.
Bij jaareinde 2014 werden de eerste stappen gezet om een Gedragscode voor leveranciers uit te rollen. De lancering is voorzien voor 2015. In nauwe samenwerking met onze belangrijkste leveranciers werden gedeelde objectieven opgesteld voor 2015 om duurzaamheid vooruit te stuwen.
We werken actief samen met globale klanten, vooral uit de automobielsector, de bouwsector en energiegerelateerde markten om hun CSR-programma’s te ondersteunen door specifieke acties in ons CSR-beleid te implementeren. Door ons als een sociaal verantwoorde leverancier te gedragen, helpen we onze klanten om hun objectieven op vlak van duurzaam ondernemen te bereiken.

Onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu

better together voor een schonere wereld: we streven er voortdurend naar om minder materialen te verbruiken, ons energieverbruik te reduceren en afval te verminderen.

Bekaerts zorg voor het milieu wordt toegepast in verschillende deelaspecten: ten eerste ontwikkelen we nieuwe, eco-vriendelijkere productieprocessen voor onze fabrieken over de hele wereld. In 2014 hebben we het New Environmental Technologies project afgewerkt. Het doel van het project was om onze kennis en expertise in milieutechnologieën op te bouwen en zo onze fabrieken milieuvriendelijker te maken. We hebben kostefficiënte oplossingen ontwikkeld voor alle belangrijke aspecten van afval. Praktische oplossingen omvatten het recupereren van spoelafvalwater in de productieprocessen en het conceptueel design van waterzuivering zonder lozingen.  Het doel is om onze vestigingen te runnen zonder de nood om industrieel afvalwater te lozen in het stedelijk riolennet.

Ten tweede spelen preventie en risicobeheer een belangrijke rol in Bekaerts milieubeleid. In 2014 hebben we onze procedures ter preventie van bodemverontreiniging aangepast. Aan de hand van self-assessments, interne audits en het delen van best practices tussen fabrieken onderling werd een actieplan opgesteld in 2014 dat in de loop van 2015 zal worden geïmplementeerd.

Verantwoord gebruik van water is ook een prioriteit. Er werden programma’s opgezet met als doel het waterverbruik op lange termijn te verminderen en een beter zicht te krijgen op de waterbalans.

In 2014 was 95% van onze geconsolideerde vestigingen ISO 14001 gecertifieerd. De certificatie van alle Bekaert fabrieken over de hele wereld blijft onze doelstelling en is een element in het integratieproces van nieuwe entiteiten en van vestigingen die toegevoegd worden aan de consolidatieperimeter. Bekaert ontving ook een certificaat voor ISO14001 en ISO9001 op groepsniveau.

Bekaert ontwikkelt producten die bijdragen aan een schoner milieu. Ecologie is een aspect dat reeds in beschouwing genomen wordt vanaf de R&D fase van nieuwe producten. In veel gevallen vormt het zelfs een drijfveer in productontwikkeling. Nieuw ontwikkelde producten met ecologische voordelen worden beschreven in het Technologiehoofdstuk.

Enkele voorbeelden:

  • Droog- en verwarmingssystemen  op gas en elektrische infrarood droogtechnologieën voor de papier- en kartonindustrie of voor toepassingen in metaalverwerking.
  • Staalkoord met ternaire legeringsdeklaag (TAWI) vermindert 80% van het kobaltvolume in banden.
  • Laagkoolstofdraad bedekt met een watergebaseerde coating ter vervanging van deklagen op basis van solventen.
Onze Dramix® staalvezels in de bouwsector leiden tot minder gebruik van staal in vergelijking met traditionele betonversterkingsproducten, minder energieverbruik en snellere processen. En Bekaerts staalkoordtypes met super- en ultrahoge treksterkte verminderen het gewicht van de band en de dikte van de staalgordel in banden aanzienlijk. Zo leiden ze uiteindelijk tot een lagere rolweerstand en een lager brandstofverbruik.