Jaarverslag 2014 - Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Bekaerts wereldwijde strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (CSR: corporate social responsibility) is gebaseerd op 4 hoofdpijlers: onze verantwoordelijkheid op de werkplek, op de markt, ten aanzien van het milieu en tegenover de maatschappij. Onze CSR-inspanningen en -activiteiten zijn daarom gericht op de belangen van al onze stakeholders: medewerkers, klanten, aandeelhouders, partners, lokale overheden en de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Bekaerts CSR rapport 2013 was gebaseerd op de GRI G3 Richtlijnen met betrekking tot de GRI duurzaamheidsrapportering. De aanvraag tot certifiëring van het rapport 2014 was nog in behandeling op de dag van de publicatie van dit jaarverslag. Global Reporting Initiative (GRI) is een non-profit organisatie die economische duurzaamheid bevordert. In 2014 werd Bekaert opnieuw erkend voor haar maatschappelijk verantwoord ondernemen door de opname in de Ethibel Excellence Index (ESI) Europe - een referentie criterium voor toppresteerders op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen gebaseerd op Vigeo's onderzoek - en in die van Kempen SRI.

GRI logo  SRI logo  Vigeo logo  Ethibel excellence 2 logo