Jaarverslag 2014


Matthew Taylor, CEO & Bert De Graeve, Voorzitter

stellen het Jaarverslag 2014 voor

Onze strategie

Onze strategie is erop gericht om consistent waarde te creëren voor onze aandeelhouders, door op een kostefficiënte manier superieure waarde te creëren voor onze klanten. 

Onze herziene visie en kernstrategieën vormen de fundering om onze business naar een hoger performantieniveau te brengen. Ze zijn de basis voor de prioriteiten van de onderneming en de acties voor de komende jaren.

Meer

Waarde creëren

We willen consistent waarde creëren en onze doelstelling bevestigen om 7% operationele winst te behalen binnen 3 jaar

Meer

Onze World of Wire

Onze visie

Geleid door onze better together aspiratie streven we er onophoudelijk naar om de voorkeurleverancier te zijn voor onze staaldraadproducten en –oplossingen. 
We doen dit door voortdurend superieure waarde te creëren voor onze klanten wereldwijd.

Meer

Resultaten